Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата анулювання Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер документа про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію
2.5 Добровільні види страхування Н/В Поновлення дії ліцензії СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АВ № 398083 03.04.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Н/В 27.02.2014 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В Поновлення дії ліцензії СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 398082 03.04.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Н/В 27.02.2014 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В Поновлення дії ліцензії СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АВ № 398081 03.04.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Н/В 27.02.2014 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В Поновлення дії ліцензії СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 429629 07.08.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Н/В 27.02.2014 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В Поновлення дії ліцензії СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ № 429628 07.08.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Н/В 27.02.2014 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування залізничного транспорту АЕ № 293881 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) АЕ № 293882 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена видами 01.12-01.14) АЕ № 293883 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АЕ № 293884 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування від нещасних випадків АЕ № 293885 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може пр АЕ № 293886 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) АЕ № 293887 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АЕ № 293888 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою АЕ № 293889 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування сільськогосподарської продукції АЕ № 293890 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів АЕ № 293891 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ АЕ № 293893 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АЕ № 293894 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) АЕ № 293871 22.10.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскор АЕ № 293892 18.07.2014 0:00:00 27.05.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АЕ № 522652 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ № 522651 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї АЕ № 522650 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ № 522649 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування медичних витрат АЕ № 522648 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АЕ № 522647 07.11.2014 0:00:00 16.10.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності морського судновласника АЕ № 522653 24.11.2014 0:00:00 20.10.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування засобів водного транспорту АЕ № 522654 24.11.2014 0:00:00 20.10.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам АЕ № 522655 24.11.2014 0:00:00 20.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АЕ № 522656 24.11.2014 0:00:00 20.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АЕ № 522657 24.11.2014 0:00:00 20.10.2014 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса ------------ 10.10.2017 безстроковий Н/В Ні ----------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія авіаційне страхування цивільної авіації -------- 11.04.2018 безстроковий Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту ---------- 11.04.2018 безстроковий Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами страхування) АЕ № 522712 12.03.2015 0:00:00 19.02.2015 18.02.2020 5 років Н/В Ні