Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата анулювання Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер документа про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування сільськогосподарської продукції АЕ № 198725 05.06.2013 0:00:00 30.04.2013 безстроковий Н/В Так Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АД №039857 27.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ № 546591 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Cтрахування фінансових ризиків AB № 546592 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) АВ № 546590 16.07.2010 0:00:00 21.08.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування залізничного транспорту АВ № 546589 16.07.2010 0:00:00 20.07.2005 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування медичних витрат АВ № 546587 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї АВ № 546585 16.07.2010 0:00:00 12.08.2005 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АВ № 546584 16.07.2010 0:00:00 21.02.2008 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може пр АВ № 546583 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АВ № 546582 16.07.2010 0:00:00 20.07.2005 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ № 546588 16.07.2010 0:00:00 22.05.2008 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АВ № 546581 16.07.2010 0:00:00 21.12.2006 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) АВ № 546580 16.07.2010 0:00:00 21.02.2008 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена видами 01.12-01.14) АВ № 546578 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування від нещасних випадків АВ № 546577 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ № 546576 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ № 546575 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ № 546574 16.07.2010 0:00:00 16.07.2010 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування повітряного транспорту АВ № 546573 16.07.2010 0:00:00 16.07.2007 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АВ № 546572 16.07.2010 0:00:00 16.07.2010 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ № 546571 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування майна (іншого, ніж передбачено видами 01.05-01.09) АВ № 546570 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ № 546569 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 зміна найменування Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) АЕ № 293915 30.07.2014 0:00:00 03.07.2014 Н/В Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами страхування) АГ № 569235 14.01.2011 0:00:00 12.01.2011 безстроковий Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій ----- 02.07.2019 безстроковий Н/В Так -----
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія Авіаційне страхування цивільної авіації АВ № 546586 16.07.2010 0:00:00 16.04.2009 16.07.2010 зміна найменування Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ № 546579 16.07.2010 0:00:00 01.02.2007 16.07.2010 Н/В Ні