Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата розпорядження про анулювання ліцензії Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер розпорядження про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію Дата набрання розпорядженням чинності Номер оскарження розпорядження у суді Дата оскарження розпорядження у суді Номер оскарження розпорядження в ДРС України Дата оскарження розпорядження в ДРС України
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АБ № 321550 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АБ № 321551 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ АБ № 321552 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АБ № 321554 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АБ № 321557 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] АБ № 321555 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) АБ № 321549 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АБ № 321556 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АБ № 321556 08.12.2006 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АБ № 321553 08.12.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 396283 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 396282 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Діюча ліцензія ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 396288 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Діюча ліцензія ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ № 396289 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕС АВ № 396290 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ АВ № 396 284 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ № 396291 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АВ № 396287 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ АВ № 396285 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.5 Добровільні види страхування Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТІЙ (ПОРУК) ТА ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТІЙ АВ № 396286 13.03.2008 БЕЗСТРОКОВИЙ Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Н/В Недійсна ліцензія СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АВ № 398294 12.06.2008 11.06.2011 Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія Страхування повітряного транспорту АД №039848 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Так Член Нацкомфінпослуг
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АД №039857 27.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Так Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АД №039850 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія авіаційне страхування цивільної авіації АД №039851 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності АД №039852 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі АД №039853 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної технікина космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі АД №039854 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослу
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агенства України АД №039855 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АД №039856 25.07.2012 0:00:00 17.07.2012 безстрокова Н/В Ні Член Нацкомфінпослуг