Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата анулювання Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер документа про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ № 584378 28.04.2006 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584363 29.01.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 584367 16.04.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ № 584371 12.06.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ АВ № 584375 28.04.2006 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ АВ № 584360 15.01.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АВ № 584377 31.05.2007 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 584379 12.06.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) АВ № 584380 16.07.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТІЙ (ПОРУК) ТА ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТІЙ АВ № 584359 27.03.2008 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 584376 28.04.2006 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 584361 27.03.2008 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] АВ № 584381 02.12.2010 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584364 29.01.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ АВ № 584365 29.01.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 584366 16.04.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584374 16.07.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АВ № 584368 16.04.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ № 584369 16.04.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АВ № 584370 16.04.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 584372 12.06.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) АВ № 584373 07.05.2009 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ АВ № 584362 14.02.2008 31.12.2015 БЕЗСТРОКОВИЙ 31.12.2015 Н/В 3532 Ні