Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата анулювання Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер документа про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Недійсна ліцензія СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АВ № 396281 13.03.2008 12.03.2011 ТРИ РОКИ Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 528678 20.11.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ АВ № 528669 11.05.2006 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ № 528671 20.07.2005 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО); АВ № 528667 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] АВ № 528668 20.07.2005 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 528670 20.07.2005 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ АВ № 528672 20.07.2005 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ АВ № 528673 21.09.2006 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 528674 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 528675 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 528676 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]; АВ № 528677 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 528680 01.11.2005 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ; АВ № 528681 20.11.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ); АВ № 528682 21.08.2008 17.04.2014 БЕЗСТРОКОВИЙ 17.04.2014 Н/В 1158 Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ ЗАХОДУ ВПЛИВУ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 17.04.2014 Н/В 1158 Ні